Vita Mariae

Mariánský kult je ústředním fenoménem křesťanského liturgického roku a katolické zbožnosti. Matka Kristova odedávna hrála roli milosrdné zprostředkovatelky ve vztahu věřících s Bohem, a tento vztah se dodnes promítá do řady církevních svátků, liturgie, ale též zvyků všedního dne. Mariánský kult formoval tvář lidové zbožnosti a obraznosti, podílel se na estetizaci barokní krajiny a vtisknul nový rozměr vnímání přírody, veřejného prostoru i soukromí. Marie vyjadřuje archetyp matky trpitelky a v křesťanské víře tvoří významný ženský prvek, který v řadě jiných církvích chybí a který byl součástí řady starých, nejen evropských náboženství.

Program je vhodný pro příležitost jakéhokoli mariánského svátku a provází diváka příběhem Mariina života tak, jak jej předkládá tradice liturgického roku: Mariino narození, Marie v chrámu, Navštívení Panny Marie, narození Krista, oplakávání Krista, smrt Panny Marie a její Nanebevzetí.

3-4 hudebníci: zpěv, viola da gamba, varhanní pozitiv/cembalo/theorba

Autoři: Barbara Strozzi, Claudio Monteverdi, Francesco Puliti, Girolamo Frescobaldi, ad.