Time Stands Still …

sidneySir Philip Sidney (1554-1586) zanechal významné stopy nejenom v historii, ale též v literatuře, filosofii a hudbě. Jeho diplomatické cesty ho vedly celou Evropou od Polska po Florencii. Byl svědkem Bartolomějské noci v Paříži, osobně se setkal s řadou významných osobností své doby, včetně císaře Rudolfa II. a kulturního okruhu pozdně renesanční Prahy. Byl důležitým prostředníkem mezi anglickým alžbětínským dvorem a diplomacií kontitentální Evropy. Plánoval zúčastnit se cesty do nového světa, kterou plánoval Sir Walter Raleigh, ale dříve, než se tak stalo, ztratil svůj život v bitvě u Zuthpen v Nizozemí.

Tento program se snaží ukázat tuto osobnost v kontextu své doby a dosahu: jako blízkého přítele Lady Penelope Rich, své sestry hraběnky z Pembroke, diplomata na rudolfinském dvoře v Praze, ale zejména básníka, dramatika a literáta.

Hraje 4-6 hudebníků: zpěv, konsort viol da gamba, loutna.
Skladatelé: Charles Tesssier, William Byrd, John Dowland, Robert Dowland, John Coprario