Tereza Samsonová

Tereza Samsonová

Tereza Samsonová se věnovala hře na klasickou kytaru v letech 1988 -1997 pod vedením Františka Běhounka při Základní umělecké škole v Řevnicích.  Po absolvování pražského gymnasia Na Zatlance (1997) a muzikologie při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (2003) dále pokračovala ve studiu barokního hoboje na Conservatoire Nationale Supérieure de Musique et de la Danse de Paris ve třídě Marcela Ponseele a Michela Henryho, které ukončila recitálem v červnu 2007. V roce 2006 se stala žákyní Erica Bellocq, profesora loutny a bassa continua na stejné konzervatoři.  Byla aktivním účastníkem hudebních kurzů  hry na teorbu (E. Mascardi, Lee Santana  J. Čižmář). Jako hobojistka se zúčastnila orchestrálních stáží (Michaelstein, Karlsruhe, Ambronay, Aix en Provence, Paříž pod vedením T. Koopmana, W. Christieho, G Garrida, M. Stadlera, M. Nieuwiedzala). Koncertuje s českými i zahraničními ensembly a orchestry.