Marie Juliana: Čtvero ročních období

Během roku 1776 se v pražském konventu alžbětinek odehrála série hudebních aktivit, která byla iniciována společnou událostí: 50. výročí profese matky představené Marie Deodaty, která měla podle dochovaných svědectví velice vřelý vztah k hudbě. V této souvislosti byla 24. listopadu 1776 provedena gratulační kantáta (v originále nadepsaná “Operetto”), jejíž autorkou byla s největší pravděpodobností ředitelka místního kůru, sestra Marie Juliana (1719-ca 1800).