S. Capricornus: Lieder von dem Leiden und Tode Jesu

Samuel CCapricornus_portrétapricornus (1628 – 1665), rodák z Žerčic u Mladé Boleslavi, byl jedním z mála skladatelů českého původu v 17. století, kteří měli zásadní vliv na dobovou hudební kulturu, překračující hranice střední Evropy. Tento, ve své době velmi ambiciózní skladatel, si přes svůj krátký život (zemřel v necelých 37 letech) vydobyl uznání svých současníků, jakými byli Heinrich Schütz a Giacomo Carissimi. Pohyboval se kolem vídeňského dvora, několik let působil jako kantor předních chrámových kůrů v Bratislavě a nakonec zastával řadu let až do své smrti prestižní post kapelníka na dvoře ve Stuttgartu. Byť se velká část jeho díla nedochovala (dobové inventáře dokumentují více než 400 děl, ztracena zůstává jeho divadelní hudba, balety, opery), řada archivů dosud uchovává jeho duchovní tvorbu. Zwey Lieder Von dem Leyden und Tode Jesu je sbírka šesti drobných kantát z roku 1660. Pojednává o utrpení Krista a sestává z pěti úvodních skladeb prvního dílu (Erster Theil) a závěrečné O Traurigkeit (Ander Theil).

Capricornovy instrumentální sonáty ze sbírky Sonaten und Canzonen z roku 1660 byly dlouho považovány za ztracené. Titul známe z jediného dochovaného houslového partu, zbytek tohoto vydání se nedochoval. Teprve nedávno se ukázalo, že tyto sonáty jsou obsaženy ve sbírce Prothimia suavissima připisované Antoniovi Bertalimu, vydané v roce 1672, sedm let po Capricornově smrti. Že se jedná o Capricornovo dílo svědčí nejen shodný part prvních houslí, ale též totožné tiskařské plotny z roku 1660, které byly pro sbírku Prothimia suavissima použity.

Obsazení: 10 hudebníků: 2 canti, 2 violini, 3 violae da gamba, basso continuo (theorba, organo, violone).