O nás

logo-motus2

Motus Harmonicus vzniknul jako hudební soubor specializující se zpočátku převážně na hudbu 17. století. Od doby svého založení v roce 2010 se zájem jeho členů značně rozšířil směrem k hudbě středověku, renesance ale i lidové hudbě, rovněž však vzájemnému vztahu roviny hudby, slova, symbolu a mýtu.

Ansámbl staví svá představení na literárním a příběhovém obsahu, nezřídka proto spolupracuje s recitátory a divadelními sdruženími. Po hudební stránce se snaží jít mimo proud vyzkoušených či populárních skladeb a naopak razit si cestu neprobádanými vodami repertoáru, který je veřejně prováděn zřídka. Mezi klíčové projekty souboru tak patří  novodobé premiéry děl Samuela Capricorna, Karla Pelikána, Karla Rabovia či pražské řádové skladatelky Marie Juliany.

Soubor vystoupil na festivalech jako Haydnovy hudební slavnosti, Musica figurata (Želiv), Baroko Olomouc, Sidney Sussex Arts Festival (Cambridge), Velikonoční festival duchovní hudby (Brno), Theatrum Kuks, Americké jaro, či v rámci koncertních pořadů Casa da Música (Porto), Komorní cyklus PKF (Praha) nebo Musiikkitalo (Helsinky).


Naše hudba

Hudba je v současnosti pojímána zejména jako umění sloužící k poslechu. Zdá se tedy, že plní zcela estetickou funkci. Hudba ale nevznikala jako čisté umění. Od pradávna byla součástí obřadu a rituálu. Hudba byla od počátku médiem něčeho, co se vymykalo všední realitě a taková jako „absolutní“ či „autonomní“ nikdy neexistovala. Hudba plnila a dodnes plní řadu funkcí: Doprovází tanec, divadlo a obřad. Je nositelkou symbolu, sdělení či příběhu. Je katalyzátorem emocí. Léčí, uklidňuje a harmonizuje, či stimuluje energii a burcuje k aktivitě.

Umění je jednou z metod, jak poznávat svět a zejména sebe sama. Jinou takovou metodou je například věda. Všechny světové kultury mají umění, ale ne všechny mají vědu – protože ji nepotřebují. Otázka „Proč tvoříme umění?“ je rovnítkem pro otázky „Kdo jsme?“ nebo „Odkud přicházíme a kam směřujeme?“. Řada lidí nepotřebuje ani tak hudbu, která je určena „pouze k poslechu“, protože potřebuje být součástí obřadu, potřebuje příběh či sdělení, které hudba přináší a chce prožít emoce, pohyb při tanci, nebo naopak odvedení myšlenek k potřebnému soustředění na práci.

Naším cílem je pokusit se přinést hudbu do světa každodenní zkušenosti nikoli tak, aby před námi zazněla a opět odezněla, ale aby se propojila s tím, o čem lidé přemýšlí, jaké problémy řeší a jakými otázkami se zabývají. Taková hudba pak lidem umožní, podívat se na svět z jiného pohledu, jelikož věříme, že hudba je schopná měnit svět k lepšímu a pomáhat v proměnách, kterými lidé během svého života procházejí.