Mirail de prez

22Kultura evropského středověku je příznačná aktivitou okcitánských trubadúrů. Ve všeobecném povědomí však není rozšířen fakt, že trubadúři měli též ženské protějšky – trobairitz. Na území Okcitánie 12.-13. století tak působily ženy jako na příklad Alamanda de Castelnau, Azalais de Porcairagues, Maria de Ventadorn, Beatriz de Dia, Bieiris de Romans, Tibors, Castelloza, Garsenda de Proença, Gormonda de Monpeslier, Clara d’Anduza a další.

Trubadúři ve svých básních užívají mateřského jazyka a věnují se zejména tématu lásky. Předmětem zájmu je z velké většiny dáma, múza trubadúrova umění. Často oslovují dámu s výčitkou, že nemají jinou možnost, než trpět svoji láskou. Vedou učené rozhovory, pojednávající o záležitostech lásky, sociálních rozdílech, neústupnosti či ztrátě milované osoby. Trobairitz se od mužů tematicky zásadně neliší – rozdílný je ovšem úhel pohledu, s jakým se do světa své doby dívají: Ženy nejen vyjadřují štěstí či trápení nad vztahem k milovanému protějšku, ale též jedinečně zvažují manželský svazek se svobodou, nebo zpochybňují rovnost mezi pohlavími v lásce a dvoření.

Kompozice některých trobairitz přežily v rukopisných písňových sbornících středověké Evropy, u jiných známe pouze jejich jméno a identitu. Řada textů se dochovala bez záznamu melodie, jiné poznámky k textům zmiňují melodii, zpívanou na text jiný. Trobairitz dláždily cestu pozdějším hudebnicím západní hudební historie (nezávislé skladatelky a hudebnice jsou známé např. v Itálii 16. a 17. století) a jejich činnost vyjevuje fakt, že kultura středověké Evropy nebyla tak genderově černobílá, jak se z dnešního pohledu může zdát.

Mirail de prez je projektem, který má za sebou řadu let výzkumu v oblasti lingvistiky, historie, komparativní analýzy dobových pramenů, zejména pak hudebních záznamů trubadúrské melodiky. Výsledkem je nejenom program, přinášející rekonstruovanou podobu trubadúrské zpívané lyriky, ale zejména často překvapivý pohled do myšlenkového i kulturního světa středověké ženy a její sociálně-politického postavení ve středověké společnosti.

Hrají: Isabella Shaw (zpěv a středověká harfa), Mara Winter (středověká příčná flétna), Jakub Michl (vielle)