Kamila Dubská

kamilaKamila je absolventkou Brněnské konzervatoře v oboru hra na varhany ze třídy Zdeňka Nováčka a magisterského studia hry na cembalo na brněnské JAMU ve třídě  Barbary Marii Willi. V roce 2010 absolvovala zahraniční studium na Královské Konzervatoři v Haagu, kde studovala cembalo ve třídě Tona Koopmana a Tini Mathot. Během svého studia se účastnila i řady tříd významných specialistů v oboru, jako jsou např. Jacques Ogg, Sasha Zamler-Carhart, Corina Marti, Patrick Ayrton a jiných. Také se podílela na výměnných koncertech s katedrou staré hudby na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Hudební vzdělání si nadále prohlubuje aktivní účastí na interpretačních kurzech předních českých i zahraničních umělců (Academie de Sablé v Praze: Francoise Langelé, Letní škola staré hudby Prachatice: Florilegium – James Johnstone, Ashley Solomon, Reiko Ichise; Berndhard Klapprott – klavichord, kurzy barokní komorní hry – Václav Luks, Marek Štryncl, Jesper Christensen, Miklós Spányi ad.).
V současné době se věnuje zejména komorní hře a koncertní činnosti v Čechách a zahraničí. Mimo to, působí také jako pedagog na ZUŠ v Tišnově. Je stálou členkou souborů Motus Harmonicus, Ensemble Serpens Cantat, také spolupracuje se soubory Musica Minore, Melante´s Band a Camerata Moravia Moravské Filharmonie Olomouc.