Musica in tempore Adventūs

RembrandtČas Adventu a vánočních svátků jsou obdobím, ve kterém by si měl každý dopřát zklidnění těla i ducha, porozjímat nad uplynulým létem i životním koloběhem a nabrat nových sil do nového kalendářního roku. K našemu rozjímání může pozitivně přispět i hudba. Adventní program našeho souboru je sestaven z adventních a vánočních komorních kompozic 17. století, které směřují k jednomu cíli: rozjímají nad příchodem Spasitele a zároveň s radostnou oslavou jeho příchodu předjímají jeho život a trpké sebeobětování pro lidstvo vezdejšího světa. –  Program je vhodný jak do církevního, tak světského prostředí a liturgicky lze upravovat podle potřeby před i po vánočních svátcích.

Program pro 4-6 hudebníků: zpěv, violy da gamba, basso continuo (cembalo/varhanní pozitiv); alternativa: housle, cink, theorba

Skladatelé: Gottfried Finger, Samuel Capricornus, Johann Christoph Kridel, Philipp Friedrich Böddecker, Johann Rosenmüller, Johannes Hieronymus Kapsberger, ad.